Logo berndeutsch.ch

dänke

danke (Verb)

dänke; chasch dänke!

dankefürobscht!

Schreibweisen: danke für Obst

Dänki; Dänkeli (n.)

dänne; dänne!

dännetue, dänne tue

Däntsch (m.), auch Täntsch (n.), vgl. unten. Pl. Däntsche, Täntsche (selten)

däntsche, PP. ddäntschet

Dänu