Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

aapacke

aaper / ääper

aapfure

aapuffle

äär

Schreibweisen: är

aaranze

Aare

Aarehaubinsu

aareise

Aareschwumm, m.