Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

es Gleich tue

Escharpe (f,)

Escht; sech nid uf d Escht uselah

eschtimiere

Eschtrig, Eschterig m.

Esef

Eseff

Esel, Esu m., Pl. Esle

Essuimängzwächeli (n.)

Etaschetiger