Logo berndeutsch.ch

| A | B | C | D | E

aafigge, PP. aagfigget

aaflüge

aafröie

aafüele, sech aafüele, PP. het sech aagfüelt

Schreibweisen: aafüehle, aagfüehlt, aagfüeut

aafungge, PP. aagfungget

aafure, PP. aagfuret

Schreibweisen: aafuure (offenes u), aagfuuret

aafüüre, PP. aagfüüret

Aafüüri f., kein Plural

aagä, PP. aaggää

Schreibweisen: aagää

Aagäber

Schreibweisen: Agäber