Logo berndeutsch.ch

| F | G | H | I | J

fergge, du ferggisch, är/si/äs fergget PP. gfergget

ferig

ferm Adj.

fertig luschtig!

fertig schnätz!

Fescht n., Mz. unverändert, Dim. Feschtli n.

Schreibweisen: Fest, Festli

fescht, Adj., Adv.

feschte, PP. gfeschtet

Feulade, Fellade m., Pl. Feuläde

Feuladenohre / Felladenohre