Logo berndeutsch.ch

| F | G | H | I | J

jung, Adj., junge (m.), jungi (f.), jungs (n.), Komp. jünger, Sup. jüngschte, jüngschti, jüngschts

jüngle

Jungs [m., nur Plural]

Junte (f.)

Jüntli (s.)

juscht, juschtemänt

juze, juchze [PP. gjuzt, gjuchzet]

Schreibweisen: jutze, gjutzet