Logo berndeutsch.ch

| F | G | H | I | J

fecke, PP. gfeckt

Fecker

feete

Feez

feischter

Feischter (n.)

feiss

feisse; gfeisset

Feissi

Fellade, Feulade m. Pl. Felläde, Feuläde