Logo berndeutsch.ch

A-E | F-J | K-O | P-T | U-Z

Zwybackfreese (f.)

Zwyg, Zweig; uf ke grüene Zwyg od. Zweig cho

zwylige

zybe, PP. zybet (langes "y"), Nebenform zyble, PP. zyblet

zybele, zyberle, PP. zybelet, zyberlet

Zybi (n.), es Flohzybi, es Luusezybi, kein Pl.

Zybi (n.), kein Pl.

Zybi, (n.); eim ds Zybi vercheibe

Zyferblatt

Zygüner