Logo berndeutsch.ch

A-E | F-J | K-O | P-T | U-Z

zwüschyche

zwüschyche, zwüschyne, zwüschenyne

zwüschyne, zwüschenyne

Schreibweisen: zwüschyche, zwüschnyche

Zwybackfreese (f.)

zwylige

zybe, PP. zybet (langes "y"), Nebenform zyble, PP. zyblet

zybele, zyberle, PP. zybelet, zyberlet

Zybi (n.), kein Pl.

Zybi, (n.); eim ds Zybi vercheibe

Zyferblatt