Logo berndeutsch.ch

Päägg (m.); Päägg (n.)

Schreibweisen: Bäägg, Bbäägg

päägge [PP. pääggt]

Schreibweisen: bäägge, bääggt

Pääggel [m., Dim. Bääggeli]

Schreibweisen: Pääggu

Pääggel m.

Schreibweisen: Pääggu

pääggelhäärig

Schreibweisen: päägguhäärig

päägguhäärige Siech

paar; es paari

Paarig (f), Pl. Paarige

Päch (n), kein Pl.

Pack n., Dim. Päckli n.