Logo berndeutsch.ch

Bänne f. Pl. Bänne (nicht "Bännene"); d Bänne abgah

Bänz, Bänzli, auch Bäne oder Bäni

Banz, manchmal auch Bänz oder Bänzli

Bänzin, n., kein Pl.

Bär, m., Pl. Bäre; Bärin f., Pl. Bärinne

Schreibweisen: Bäär

Bär; öpperem e Bär ufbinge / ufbinde

Baragge

Barchet

Bäre (f.); Stoossbäre, Mischtbäre

Bäre, w. Pl. Bäre (nicht Bärene)