Logo berndeutsch.ch

fa, faa

Fäändlimatsch

fääre (färn)

Fäärli / Färli (n.)

Fäärlimoore / Färlimoore (f.)

fääsche

fabuliere

Fachidiot

Fächtli

Fäcke (m. u. plur.); Fäckli (Dim.)