Logo berndeutsch.ch

| F | G | H | I | J

fa, faa

Fäändlimatsch

fääre, färn

Fäärli, Färli, Färleni (n.)

Fäärlimoore / Färlimoore (f.)

fääsche

fabuliere

Fachidiot

Fächtli

Fäcke (m. u. plur.); Fäckli (Dim.)