Logo berndeutsch.ch

| F | G | H | I | J

Fäcke [m., Pl. unverändert, Dim. Fäckli n.]

Fackel [m.]

Schreibweisen: Facku

Fackele [f., Pl. unverändert]

Schreibweisen: Fackle

fäckle [PP. gfäcklet]

fackne [PP. gfacknet]

Fade [m., Pl. Fäde, Dim. Fädeli]

Schreibweisen: Fädlig

Fadegraade, Fadegraadi [m./f.]

fadegrad

fädele [PP. gfädelet]

Fädere [f., Pl. unverändert, Dim. Fäderli n.]