Logo berndeutsch.ch

| F | G | H | I | J

färn, Adverb; Nebenform fääre

färndrig, färnderig Adj.

Färrich

Färsere, f.

Schreibweisen: Färschere, Färse

fäsche (alt)

fascht

Fasel (m.); Faseli (n.)

Fassdübli, Fassdube

fasse, PP. gfasset

Fasstübeli, Fassdübeli (immer Mz.)