Logo berndeutsch.ch

| K | L | M | N | O

kytsche

la si

Schreibweisen: la sy

la, lah

lääi

lääi; füdlelääi

läär Adj., Adv.

lääre, PP. gläärt

laatsche

laatsche

Laatschi