Logo berndeutsch.ch

| P | Q | R | S | T

Päägg (m.); Päägg (n.)

Schreibweisen: Bäägg, Bbäägg

päägge

Pääggel, Bääggeli

pääggelhäärig / päägguhäärig

Pääggubrägu mit Baffiole u Häperebri

päägguhäärige Siech

paar; es paari

Paarig (f), Pl. Paarige

Päch (n), kein Pl.

Padi

Schreibweisen: Badi