Logo berndeutsch.ch

| P | Q | R | S | T

Padi

Schreibweisen: Badi

Pädu, Pädi

paffe [PP. paffet]

päfzgere [PP. päfzgeret]

Schreibweisen: bäfzgere

Päggel [m.]

Schreibweisen: Päggu

Paggel [m., Pl. Paggle]

Schreibweisen: Paggu

Paggeli

Paggu, Päggel m. Pl. Paggle, Dim. Päggeli n.

Pajass, Pajäggel [m., Pl. Pajasse, Pajäggle]

Schreibweisen: Bajass, Bajäggel, Bajäggu, Bbajass, Pajäggu

Pandüle