Logo berndeutsch.ch

| P | Q | R | S | T

Tüüfel, Tüüfu, Töifu m., Pl. Tüüfle, Dim. Tüüfeli n.

Tüüfel; em Tüüfu ab em Chare gheit

Tüüfel; em Tüüfu es Ohr ab

Tüüfel; het di der Tüüfu gstüpft?

Tüüfu (m.); am Tüüfu es Ohr ab!

Schreibweisen: Tüüfel; em Tüüfel es Oor ab!

tüüfusüchtig

tüüme

Tuume / Duume; Tüüme / Düüme

tüümmele

Tüüner (m.)