Logo berndeutsch.ch

| P | Q | R | S | T

Pänggel [m., Pl. Pänggle, Dim. Pänggeli n., Pl. unverändert]

Schreibweisen: Pänggu, Bänggu, Bänggle, Bänggeli

pänggle [PP. pängglet]

Pangsion

paniere [PP. paniert]

Pänsel [m.]

Schreibweisen: Pämsu

pantsche [PP. pantschet]

Panzerchäs [m., Dim. Panzerchäsli n.]

Pappa [m., Pl. Papas (selten)]

Schreibweisen: Papa, Papas

päppele [PP. päppelet]

Pappi [m., Pl. Pappine]

Schreibweisen: Papi, Papine