Logo berndeutsch.ch

A-E | F-J | K-O | P-T | U-Z

zwüschyche

zwüschyche, zwüschyne, zwüschenyne

zwüschyne, zwüschenyne

Schreibweisen: zwüschyche, zwüschnyche

Zwybackfreese (f.)

Zwyg, Zweig; uf ke grüene Zwyg od. Zweig cho

zwylige

zybe, PP. zybet (langes "y"), Nebenform zyble, PP. zyblet

zybele, zyberle, PP. zybelet, zyberlet

Zybi (n.), es Flohzybi, es Luusezybi, kein Pl.

Zybi (n.), kein Pl.