Logo berndeutsch.ch

fa, faa

Fäändlimatsch

Fäärli [n, Pl. unverändert, Oberland Fäärleni]

Schreibweisen: Färli

Fäärlimoore [f, Pl. unverändert]

Schreibweisen: Färlimoore

fääsche

fabuliere

Fachidiot

Fächtli

Fäcke [m., Pl. unverändert, Dim. Fäckli n.]

Fäcke; d Fäcke la hange