Logo berndeutsch.ch

fa, faa

Fäändlimatsch

Fäärli, Färli, Färleni (n.)

Fäärlimoore / Färlimoore f.

fääsche

fabuliere

Fachidiot

Fächtli

Fäcke (m. u. plur.); Fäckli (Dim.)

Fäcke; d Fäcke la hange