Logo berndeutsch.ch

jä nu so de

Jä wohär!

jää?

jage

Jager

Jagge, Jäggli

Jäggeli

Jaglis (n.)

Jakob; dr billig Jakob

Jammeri (m.)