Logo berndeutsch.ch

Ka

Ka-We-De [n.]

Schreibweisen: Ka

kable [PP. kablet]

kabutt

Schreibweisen: kaputt

Kabutt [m., Pl. Kabutte]

kabutte [PP. kabuttet]

Schreibweisen: kabuttne, kabuttnet

Kadi [m.]

käfele [PP. käfelet]

Kafi [m./n., Pl. unverändert, Dim. Käfeli n.]

Schreibweisen: Café, Gaffee, Ggaffee, Ggaffi, Ggäffeli

kalfaktere [PP. kalfakteret]

Schreibweisen: kaufaktere