Logo berndeutsch.ch

Fäldfläme, Fäudfläme(auch: Fäldflämele)

Bedeutung: Feldflasche