Logo berndeutsch.ch

däiche, dänke PP. ddäicht, ddänkt

Bedeutung: denken